Bộ sách về sự thật biên giới

Chỉ vào một vài thời điểm rất hiếm hoi trong hơn nửa thế kỷ qua mà nhà cầm quyền CSVN thực sự tiết lộ những hành vi và ý định xâm lấn có tính qui mô, kế hoạch và liên tục của Bắc Kinh đối với lãnh thổ Việt Nam. Vào năm 1979, khi các xung đột lớn diễn ra giữa 2 nước, Lãnh đạo Đảng CSVN đã cho in 3 cuốn sách với tựa đề:

- Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam – Trung Quốc Trong 30 Năm Qua của Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN.

- Phê Phán Chủ Nghĩa Bành Trướng và Bá Quyền Nước Lớn Của Giới Cầm Quyền Phản Động Bắc Kinh của Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam.

- Vấn Đề Biên Giới Giữa Việt Nam và Trung Quốc của Nhà xuất bản Sự Thật.

3book-nho

Đính kèm sau đây là nguyên bản của 3 quyển sách này để cung cấp thêm dữ liệu cho độc giả.

– Vấn Đề Biên Giới Giữa Việt Nam và Trung Quốc (.pdf, 2 Mb)

– Phê Phán Chủ Nghĩa Bành Trướng và Bá Quyền Nước Lớn Của Giới Cầm Quyền Phản Động Bắc Kinh (.pdf, 2.8 Mb)

– Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam – Trung Quốc Trong 30 Năm Qua (.pdf, 6.3 Mb)

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: